Image

Vassfardag og sommeråpent i 2024

Året 2023 er i ferd med å ta slutt, men planleggingen for 2024 er godt i gang.  Det blir Vassfardag i samarbeid med Hedalen Kulturforum søndag 4. august.  Programmet er naturligvis ikke klart ennå, men vi har en del brikker på plass.  Arrangementet år var et av de aller beste og med veldig god oppslutning og det skal ikke bli noe dårligere til neste år.  Det blir også sommeråpent som tidligere.  Nyaktige datoer og tidspunkt kommer vi tilbake til.