Program Vassfardagen

VASSFARDAGEN

Skrukkefyllhaugen – søndag 23. juni fra kl 11.00

«Tilsynets rolle i Vassfaret/SNO?»

Ved Rigmor Solem og Geir Høytomt

«Vassfartraktene – historier om og fra livet, basert på Edvard Elsrud sitt kåseri «En tur gjennom Vassfaret og traktene omkring»

Ved Lars Elsrud

«Å kumse bjønn – og andre villfarelser»

Ved naturveileder fra Besøkssenter Rovdyr i Flå

Ved Bjørn Henrik Stavdal Johansen

Informasjon og aktiviteter ved Rovdyrsenteret, DNT Ringerike, lokale lag og foreninger.

Fiskekonkurranse –  fuglekassesnekring – natursti og mye mer.

Lokal husflid – utstillinger og salg av hjemmeproduserte varer.

Salg av mat fra Hermans kjøkken,  kaffe og kaker.

Veg åpen fra Flå og Hedalen.  Husk kontanter.

Arrangementet er gratis.

                          Info:  www.vassfaropplevelser.no