Image

Foreløpig program for Vassfardagen 2024

Foreløpig program for Vassfardagen søndag 4. august

Thor Gotaas – folkeminnegransker og forfatter som kanskje ikke trenger noen nærmere presentasjon.  

Han har skrevet ei bok om norske tømmerkoier og også om orginalen Anders Mehlum som samlet historier til ukebladet «NU».  Her finnes også historier fra Vassfaret og bygdene omkring. Gotaas vil snakke om de to bøkene og kjenner jeg han rett så kommer han sikkert inn på andre temaer også.

Skrukkefylla Kino» viser lysbilder fra Vassfaret ved Ole Martin Høgfoss – «Kulturminner i Vassfaret – gamle boplasser».

Bjørn Henrik Stavdal Johansen – «Blant huldreku og trollhare” –  kanskje blir det møte med selveste huldra også.

Prosjekt «Sagafjord Trebåtlag» – gamle lokale trebåtbyggertradisjoner – dåp av «Berte».

Konsert med sangkoret Kurve.

 • Knivmaker Bjørn Michaelsen viser hvordan man lager kniver og hvordan man smir knivblad selv
 • Tegerarbeider – Hedalen Kunst og husflidslag.
 • Tjærebrenning ved Hilmar Bjarne Knutsen – mulighet for å delta selv.
 • Gamle tømmerhuggerutstyr – demonstrasjon ved Arve Clementz og Anders Iversen.
 • Workshop for barn «Den lille elgens hytte» – kreative aktiviteter – lage ting fra naturen.
 • DNT Ringerike – informasjon og salg av diverse bøker/hefter
 • Maleriutstilling ved Tom Simonsen.  Mange naturbilder fra Vassfaret og området rundt.
 • Det blir fiskekonkurranse for barn ved Hedalen JFF
 • Poesitur over fjellet som ender på Skrukkefyllhaugen.
 • Fønhusforeningen ved Arne Erik Fønhus
 • Valdres Historielag – salg av lokale bøker
 • Sør-Aurdal Historielag – informasjon om den nye boka om skogskoier i Sør-Aurdal
 • Salgsboder, aktiviteter og utstillinger.
 • Salg av mat, kaffe og kaker.
 • Arrangementet er gratis

Vegen over fra Flå til Vassfaret vil være åpen denne dagen.

Programmet er foreløpig og kan få endringer.  Følg med på vår facebookside eller hjemmesiden vassfaropplevelser.no for oppdateringer.

 

Vassfardagen er en del av Hedalen Kulturfestival