Villmarkscamp

Vassfaret Leirskole arrangerer Villmarkscamp på Bjørke i uke 32.

Påmelding til Vassfaret leirskole.